ESCoP2011

Europejska Szkoła Patologii (European School of Pathology) działa od 1991 roku pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Patologii (European Society of Pathology). Kursy są prowadzone przez wiodących europejskich specjalistów  i odbywają się w Turynie, Zagrzebiu, Pizie, Belgradzie, Kraiovej i Krakowie.

Polscy patomorfolodzy mieli przez kilka lat okazję uczestniczyć w ESCoP w Krakowie i we Warszawie, potem nastąpiła jednak kilkuletnia przerwa. Dzięki wsparciu m.in. prof. F. Bosmana, prof. A. Nasierowskiej-Guttmejer, prof. J. Rysia oraz wkładowi dr G. Dyducha i innych pracowników Zakladu Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej kursy ESCoP powróciły do Krakowa i mamy nadzieję, że będą odbywały się co roku.

EScoP Kraków, 16-18 June 2011 - Update in Gastro-Intestina Pathology

Komitet organizacyjny:

prof. Anna Nasierowska-Guttmejer

prof. Janusz Ryś

dr Grzegorz Dyduch

dr hab. Krzysztof Okoń

 

wsparcie organizacyjne:

Biuro Imprez UJ

 

Wszystko przygotowne na przybycie uczestników

prof. J. Ryś

dr G. Dyduch i prof. F. Bosman

prof. K. Geboes

prof. A. Nasierowska-Guttmejer

prof. F. Bosman, prof. F.  Carneiro, prof. A.Ensari