ESCoP 2012

Kolejna edycja kursu Europejskiej Szkoły Patologii odbyła się w dniach 12 - 14 grudnia 2012. Tym razem mieliśmy okazję spotkać się z czołowymi ekspertami w dziedzinie patologii urologicznej: odwiedzili nas prof. Gregor Mikuz, prof. Rodolfo Montironi i prof. Marina Scarpelli (prof. Lopez-Beltran niestety nie dojechał).

Tak jak poprzednio, sprawami organizacyjno-technicznymi zajęło się Biuro Imprez UJ, spotkaliśmy się w Auditorium Maximum UJ, a organizatorami byli dr Grzegorz Dyduch, dr hab. Krzysztof Okoń i prof. Janusz Ryś.

Prof. Mikuz

prof. Gregor Mikuz

duet

prof. Marina Scarpelli i prof. Rodolfo Montironi

uczestnicy

 

Krótka przerwa w zajęciach. Od lewej prof. Mikuz, prof. Scarpelli, prof. Montironi

Spotkanie towarzyskie w restauracji Kawaleria. Prof. Ryś wygląda niewyraźnie...

Nieoceniona Pani Katarzyna Tumm z Biura Imprez UJ