24th European Congress of Pathology 2012

taki sobie obrazek Pragi

 

na tle posteru