Wydział Lekarski - 2 rok

ROK AKADEMICKI 2018/2019


Egzaminy i kolokwia

- 14.12.2018 14:00 1 kolokwium: aule A, C, D w CDK UJ CM:

- 29.03.2019 13:30 2 kolokwium: aule A, C, D w CDK UJ CM

- 4.06.2019 17:00 3 kolokwium: aule A, B, C, D w CDK UJ CM

- 24.06.2019 13:30 kolokwium zaliczeniowe: sala wykładowa Katedry Patomorfologii UJ CM (wysoki parter, naprzeciw głównego wejścia do budynku przy ul. Grzegórzeckiej 16)

Uwaga: warunkiem dopuszczenia do egzaminu z patomorfologii w pierwszym terminie jest uzyskanie więcej niż 60% poprawnych odpowiedzi na pytania testowe podczas kolokwium zaliczeniowego. Oznacza to konieczność udzielenia poprawnych odpowiedzi na co najmniej 25 pytań z 40 podczas kolokwium (60% z 40 to dokładnie 24; więcej niż 60% z 40 - to przynajmniej 25).
Osiągnięcie wyniku wyższego niż 60% z kolokwium zaliczeniowego jest równoznaczne z uzyskaniem zaliczenia z patomorfologii i dopuszczeniem do zdawania egzaminu w pierwszym terminie.
Osiągnięcie wyniku na poziomie 60% lub niższym z kolokwium zaliczeniowego oznacza brak zaliczenia z patomorfologii, niedopuszczenie do pierwszego terminu egzaminu i konieczność zdawania egzaminu w drugim terminie, w sesji poprawkowej, we wrześniu b.r.

- 28.06.2019 8:00 - 1-szy termin egzaminu: aule A, B, C w CDK UJ CM

na aule A i B zapraszamy studentów o nazwiskach zaczynających się na litery od Ab... do Pas... (włącznie); na aulę C studentów o nazwiskach zaczynających się od liter Paw... do Żw... (włącznie)

UWAGA: prosimy o zaopatrzenie się w czarny długopis, cienkopis lub w miękki ołówek do wypełnienia kart odpowiedzi

- 11:00 4.09.2019 - 2-gi termin egzaminu (poprawkowy) - sala wykładowa Katedry Patomorfologii UJ CM, Grzegórzecka 16, wysoki parter.

Egzamin i kolokwia mają formę testów wielokrotnego wyboru (regulamin); studenci mają prawo do składania zastrzeżeń zgodnie z zasadami zawartymi w komunikacie dziekana.

Zakresy materiału obowiązujące do kolokwiów 1-3 są wyszczególnione tutaj (PDF).

Na kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin obowiązuje cały materiał omawiany podczas roku akademickiego.

Na kolokwiach i egzaminie obowiązuje studentów całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych, złamanie tego zakazu jest równoznaczne z zakończeniem testu przez piszącego.

Na kolokwia i egzamin należy przyjść min. 15 minut przed rozpoczęciem, z ważnym dowodem tożsamości.


 

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym regulaminem i warunkami zaliczenia przedmiotu Patologia oraz harmonogramami wykładów i ćwiczeń z patomorfologii w ramach przedmiotu Patologia (pliki PDF do pobrania poniżej).

Kierownik Katedry Patomorfologii UJ CM ustanowił nagrodę im. dr Wojciecha Szczepańskiego dla najlepszego studenta lub studentki na 2 roku WL. Tutaj można zapoznać się z zasadami jej przyznawania.

Nagroda im. dr W. Szczepańskiego

Zajęcia z patomorfologii odbywają się w salach ćwiczeniowo-seminaryjnych, prosektorium oraz w sali wykładowej Katedry Patomorfologii UJ CM, przy ulicy Grzegórzeckiej 16 (wysoki parter). Na zajęciach nie są potrzebne fartuchy lekarskie.

 

Poniżej do pobrania konspekt wykładu z hematopatologii.

 

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Dziekana w sprawie zakazu używania telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego podczas zajęć dydaktycznych (PDF).

 

ZałącznikWielkość
2r_WL_TematyWykladow_2018-19.pdf38.48 KB
2r_WL_TematyCwiczen_2018-19.pdf86.27 KB
2r_WL_Regulamin_Zajęć_z_Patologii_2018-19.pdf90.64 KB
HematopatologiaWyklad_TEXT_2018.pdf4.08 MB
2r_WL_Nagroda_im_dr_Szczepanskiego.jpg662.3 KB
2r_WL_Regulamin_Trofeum_i_Dyplomu_im_dr_Szczepanskiego.pdf47.6 KB