Wydział Lekarski - 2 rok

ROK AKADEMICKI 2016/2017


I termin egzaminu z patomorfologii

27.06.2017 godzina 10:00

Aula C grupy 5, 8, 12, 13

Aula A+B pozostałe grupy

Uprzejmie prosimy o przybycie przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu ze względu na konieczność sprawdzenia obecności (proszę mieć ze sobą dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem).


 

 

Plan kolokwiów w drugim semestrze roku 2016/17 jest zamieszczony w harmonogramie ćwiczeń (PDF).

UWAGA: Zgodnie z wnioskiem Starościny Roku, terminy kolokwium 2 i zaliczeniowego uległy zmianie:

 • - kolokwium 2: 24 marca 2017, godzina:
  • 13:30 aula A CDK: grupa 1, 2, 6, 7
  • 13:30 aula C CDK: grupa 8, 9, 10, 11
  • 13:45 sala wykładowa Katedry Patomorfologii:
             grupa 5, 12, 13
  • 13:45 sala S-1 CDK: grupa 3, 4

   Prosimy o przybycie co najmniej 15 minut przed wyznaczoną godziną i z dowodem tożsamości ze zdjęciem (np. legitymacją studencką).
    

 • - kolokwium 3: 19.05.2017, godz. 18:45
  • aula A+B i sala S-1 CDK
    
 • - kolokwium zaliczeniowe: 23 czerwca 2017, godzina 16:15, aula C CDK.

Kolokwia i egzamin będą się odbywać w aulach CDK Wydziału Lekarskiego UJ CM, według planów zamieszczanych wcześniej.
Za zgodą Prof. Adamka i zgodnie z ustaleniami ze Starościną 2 roku WL, studentów do poszczególnych sprawdzianów będzie obowiązywał nastąpujący materiał:

 • - do I kolokwium: materiał przedstawiony w czasie siedmiu pierwszych wykładów oraz omawiany na ćwiczeniach od 1 do 11 tygodnia dydaktycznego włącznie;
 • - do II kolokwium: materiał zaprezentowany na wykładach nr
  8-14 i omawiany na ćwiczeniach nr 12-23;
 • - do III kolokwium: (do ustalenia)
 • - do kolokwium zaliczeniowego oraz do egzaminu: cały materiał

 


 

Wykłady z patomorfologii dla Studentów 2 roku Wydziału Lekarskiego UJ CM odbywają się w sali wykładowej Katedry Fizjologii przy ul. Grzegórzeckiej 16.

 • Harmonogram i tematy wykładów - poniżej (PDF).
 • Konspekt wykładu z hematopatologii - poniżej (PDF)

 

Harmonogram zajęć ćwiczeniowych i sekcyjnych w 2 semestrze roku akademickiego 2016/17, opracowany wg oficjalnego kalendarza UJ CM, jest do pobrania poniżej  (PDF).
 

 • Regulamin zajęć i warunki zaliczenia - poniżej (PDF).

 

Ćwiczenia odbywają się  w salach Katedry Patomorfologii: seminaryjnej (nr 1-36) i ćwiczeniowej (nr 1-15), względnie w bibliotece (nr 1-01) lub na sali wykładowej (nr 1-23).

Zajęcia prosektoryjne odbywają się w sali autopsyjnej Katedry Patomorfologii (nr 1-24) - wejście do prosektorium jest możliwe wyłącznie z pracownikiem Katedry.

Zgodnie z przedstawioną przez Dziekana na radzie pedagogicznej wykładnią prawną, obecność studentów na wykładach, zajęciach ćwiczeniowych i prosektoryjnych jest obowiązkowa.

UWAGA! Ze względu na dużą ilość zajęć część ćwiczeń realizowana będzie w dniach wolnych od zajęć z patofizjologii - proszę o uważne zapoznanie się z planem ćwiczeń.

Osoby wyznaczone do prowadzenia zajęć z grupami studentów w Katedrze Patomorfologii wyszczególniono poniżej (PDF).

 

ZałącznikWielkość
2WL_Regulamin_Zajęć_z_Patologii_2016_17.pdf86.17 KB
2r_WL_TematyCwiczen_2016_17_Semestr_1.pdf71.01 KB
2r_WL_TematyWykladow_2016-17.pdf38.79 KB
2r_WL_Opiekunowe_Grup_2016-17.pdf29.96 KB
Hematopatologia_TEKST_Wyk_2rokWL_2016.pdf586.07 KB
2r_WL_TematyCwiczen_2016_17_Semestr_2.pdf60 KB