Diagnostic Immunohistochemistry for Pathologists 16-17 października 2014

Kurs Diagnostic Immunohistochemistry for Pathologists został zorganizowany przez organizację NordiQC przy współudziale Norweskiego Towarzystwa Patologii, Polskiego Towarzystwa Patologów, Zakładu Patomorfologii Nowotworów krakowskiego Instytutu Onkologii oraz Katedry Patomorfologii UJ CM. Wykładowcami byli prof. Ben Davidson z Uniwersytu w Oslo, prof. Mogens Vyberg i Søren Nielsen z Uniwersytetu w Aalborgu (Dania), prof. Ari Ristimäki z Uniwersytetu w Helsinkach, oraz prof. Jan Klos z Uniwersytetu we Stavanger (Norwegia). Większość z 80 słuchaczy przyjechało do nas z zagranicy, a nawet spoza Europy. Wysłuchaliśmy wykładów na temat m.in. zastosowania immunohistochemii w patologii przewodu pokarmowego, patologii ginekologicznej, diagnostyce chłoniaków i nowotworów germinalnych. Szczególnie ważne i pouczające były wykłady dotyczące jak kontrola jakości i problemy z interpretacją odczynów. Wieczorem uczestnicy i wykładowcy mieli okazję wysłuchać koncertu - pan Wojciech Kubica grał dla nas utwory Chopina. Kraków (oczywiście) spodobał się naszym gościom, a słuchacze wysoko ocenili poziom kursu.

(K.O.)

Zdjęcia udostępniła p. Anna Wojnar z redakcji miesięcznika UJ "Alma Mater"