Wydział Lekarski 2 rok

W związku z pandemią koronawirusa, na terenie Katedry Patomorfologii obowiązkowe jest używanie maseczek i dezynfekowanie rąk.


Terminy i zakres wiedzy obowiązującej na:
 
Kolokwium 2 (9 kwietnia,  godz. 16:30):
Patologia przełyku, żołądka, jelit, dróg żółciowych, wątroby i trzustki
Patologia nerek i dróg moczowych
Dermatopatologia
Patologia naczyń i serca
 
Kolokwium 3 (9 czerwca, godz. 17:00):
Neuropatologia
Patologia pediatryczna
Patologia męskich narządów płciowych
Patologia sutka i ginekologiczna
Patologia kości i stawów
Patologia tkanek miękkich
Patologia narządów układu dokrewnego
 
Kolokwia odbędą się zdalnie na platformie Pegaz w kursie "Patologia. Kształcenie na odległość, grupa 1".
 
Każde kolokwium składa się z 40 pytań wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią poprawną/najlepszą (czyli trzeba będzie zaznaczyć tylko jedną odpowiedź pod każdym pytaniem). 
 
Czas na udzielenie odpowiedzi do pytań testowych wynosi 45 minut, po tym czasie Pegaz automatycznie zamknie dostęp do testu. 
 
Więcej szczegółów zostanie podane w e-mailach przesłanych na pocztę studencką.
 

Zajęcia z patomorfologii w ramach przedmiotu Patologia odbywają się w budynku Katedry Patomorfologii UJ CM, przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie, w pomieszczeniach dydaktycznych znajdujących się na wysokim parterze:

 
PN [gr.: 5, 12] i CZ [gr.: 1, 8]:
+ sala wykładowa KPm (1-23) - dr Hankus/dr Urbańczyk
 
WT:
[gr.: 2, 9]
+ sala wykładowa KPm (1-23) - dr Milian-Ciesielska
[gr.: 3, 10]
+ sala seminaryjna KPm (1-36) - dr Gałązka
 
ŚR:
[gr.: 4, 11]
+ sala wykładowa KPm (1-23) - dr Czopek 
[gr.: 6, 13]
+ biblioteka KPm (1-01) - prof Okoń/dr Sadowski
[gr.: 14, 7]
+ sala seminaryjna KPm (1-36) - dr Dyduch/dr Sadowski
 
Grupy, które mają zaplanowane zajęcia w sali seminaryjnej (1-36) oraz w bibliotece (1-01) KPm mogą zostać pomniejszone, jeśli przepisy sanitarne nie pozwolą na przebywanie wszystkich studentów z danej grupy w wyznaczonej sali. Prowadzący zajęcia skierują wówczas pozostałe osoby na salę wykładową (1-23) KPm.
 

Zajęcia rozpoczynają się we czwartek, 1.10.2020.

Nie ma potrzeby przychodzenia w fartuchach lekarskich na ćwiczenia.

Harmonogram ćwiczeń z proponowanymi datami kolokwiów i egzaminu oraz plan wykładów dostępny jest niżej w plikach PDF. Ćwiczenia i wykłady będą odbywać się w godzinach przewidzianych w harmonogramie zajęć dla 2 r. WL, zgodnie z kalendarzem zajęć UJ CM.

Starosta loku jest proszony o kontakt mejlowy lub przez Teams z drem Jackiem Czopkiem w celu ustalenia szczegółów dotyczących przeprowadzania kolokwiów i egzaminu.

Najlepsi studenci mogą, zgodnie z regulaminem zajęć i regulaminem przyznawania nagrody im. dr Wojciecha Szczepańskiego, zostać wyróżnieni zwolnieniem z patomorfologicznej części egzaminu z przedmiotu Patologia oraz uzyskać szczególne Trofeum im. dr Wojciecha Szczepańskiego.

ZałącznikWielkość
2r_WL_Regulamin_Zajęć_z_Patologii_2020-21.pdf91.33 KB
2r_WL_TematyWykladow_2020-21.pdf48.09 KB
2r_WL_TematyCwiczen_2020-21_v2.pdf88.94 KB
Regulamin_Trofeum_im_dr_W_Szczepańskiego.pdf68.51 KB
Dr_W_Szczepański_Pro_memoria.pdf45.26 KB
Trofeum_im_Dr_Szczepanskiego.jpg394.47 KB