Wydział Lekarski 2 rok

W związku z pandemią koronawirusa, na terenie Katedry Patomorfologii obowiązkowe jest używanie maseczek i dezynfekowanie rąk.


Poprawa kolokwium zaliczeniowego (ustnie)
do 12:00 15 września 2021 (osoby, które nie zaliczyły kolokwium zaliczeniowego i chcą przystąpić do egzaminu)   
- zakres: cały materiał
 

Egzamin 2 termin - (aule A+B oraz sala wykładowa Katedry Patomorfologii)

15.09.2021 o godz. 12:00
- zakres: cały materiał
 

Egzamin odbędzie się stacjonarnie, w aulach Centrum Dydaktyczno-Kongresowego UJ CM i w sali wykładowej Katedry Patomorfologii UJ CM, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

 
Egzamin składa się z 80 pytań wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią poprawną/najlepszą (należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź pod każdym pytaniem). Na egzamin koniecznie trzeba zabrać dowód tożsamości ze zdjęciem, miękki ołówek (do wypełniania karty odpowiedzi). Wskazane jest zabranie ze sobą  także gumki do mazania (w razie konieczności poprawienia zaznaczonej odpowiedzi), temperówki lub zapasowego ołówka, można też zabrać długopis (do podpisania karty odpowiedzi/testu).
 
Instrukcja wypełniania karty odpowiedzi znajduje się tutaj: PDF.
 
Czas na udzielenie odpowiedzi do pytań testowych na egzaminie wynosi 90 minut.

Więcej szczegółów zostanie podane w e-mailach przesłanych przed egzaminem na pocztę studencką, prosimy również o uważne zapoznanie się z regulaminem zajęć i oceniania.

 

Zajęcia z patomorfologii w ramach przedmiotu Patologia odbywają się w budynku Katedry Patomorfologii UJ CM, przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie, w pomieszczeniach dydaktycznych znajdujących się na wysokim parterze:

 
PN [gr.: 5, 12] i CZ [gr.: 1, 8]:
+ sala wykładowa KPm (1-23) - dr Hankus/dr Urbańczyk
 
WT:
[gr.: 2, 9]
+ sala wykładowa KPm (1-23) - dr Milian-Ciesielska
[gr.: 3, 10]
+ sala seminaryjna KPm (1-36) - dr Gałązka
 
ŚR:
[gr.: 4, 11]
+ sala wykładowa KPm (1-23) - dr Czopek 
[gr.: 6, 13]
+ biblioteka KPm (1-01) - prof Okoń/dr Sadowski
[gr.: 14, 7]
+ sala seminaryjna KPm (1-36) - dr Dyduch/dr Sadowski
 
Grupy, które mają zaplanowane zajęcia w sali seminaryjnej (1-36) oraz w bibliotece (1-01) KPm mogą zostać pomniejszone, jeśli przepisy sanitarne nie pozwolą na przebywanie wszystkich studentów z danej grupy w wyznaczonej sali. Prowadzący zajęcia skierują wówczas pozostałe osoby na salę wykładową (1-23) KPm.
 

Zajęcia rozpoczynają się we czwartek, 1.10.2020.

Nie ma potrzeby przychodzenia w fartuchach lekarskich na ćwiczenia.

Harmonogram ćwiczeń z proponowanymi datami kolokwiów i egzaminu oraz plan wykładów dostępny jest niżej w plikach PDF. Ćwiczenia i wykłady będą odbywać się w godzinach przewidzianych w harmonogramie zajęć dla 2 r. WL, zgodnie z kalendarzem zajęć UJ CM.

Starosta loku jest proszony o kontakt mejlowy lub przez Teams z drem Jackiem Czopkiem w celu ustalenia szczegółów dotyczących przeprowadzania kolokwiów i egzaminu.

Najlepsi studenci mogą, zgodnie z regulaminem zajęć i regulaminem przyznawania nagrody im. dr Wojciecha Szczepańskiego, zostać wyróżnieni zwolnieniem z patomorfologicznej części egzaminu z przedmiotu Patologia oraz uzyskać szczególne Trofeum im. dr Wojciecha Szczepańskiego.

ZałącznikWielkość
2r_WL_Regulamin_Zajęć_z_Patologii_2020-21.pdf91.33 KB
2r_WL_TematyWykladow_2020-21.pdf48.09 KB
2r_WL_TematyCwiczen_2020-21_v2.pdf88.94 KB
Regulamin_Trofeum_im_dr_W_Szczepańskiego.pdf68.51 KB
Dr_W_Szczepański_Pro_memoria.pdf45.26 KB
Trofeum_im_Dr_Szczepanskiego.jpg394.47 KB
InstrukcjaWypelnianiaKartyOdpowiedzi.pdf486.47 KB