Dydaktyka

Katedra prowadzi nauczanie patomorfologii dla studentów:
- II roku Wydziału Lekarskiego - kurs podstawowy w ramach przedmiotu Patologia,
- III, IV i V roku Wydziału Lekarskiego - zajęcia zintegrowane ze specjalnościami klinicznymi,
- III roku Kierunku Lekarsko-Dentystycznego,
- III roku Oddziału Analityki Medycznej Wydziału Farmacji,
- IV roku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH,
- studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców (kurs sześcioletni).

Zdjęcie Katedra Patomorfologii CM UJ


 

Komunikaty

 

Kierownik Katedry Patomorfologii UJ CM ustanowił nagrodę im. dr Wojciecha Szczepańskiego dla najlepszego studenta lub studentki na 2 roku WL. Szczegóły w zakładkach Komunikaty lub 2 rok WL.

Informacje o zajęciach w języku polskim:

School of Medicine in English:

6 years program: 3th year and 4th year
4 years program
 
 
Studenci
 
Staże specjalizacyjne
W ramach szkolenia podyplomowego w Katedrze prowadzone są staże specjalizacyjne dla szkolących się w patomorfologii, które przygotowują do zdawania egzaminu specjalizacyjnego krajowego oraz europejskiego (European Board Examination). Ponadto prowadzone są staże kierunkowe z patomorfologii dla lekarzy odbywających szkolenia specjalizacyjne w różnych specjalnościach.

Studencie, jeśli nie wiesz co czytać w wolnej chwili, zajrzyj do VARIA.