Studenckie Koło Naukowe Patomorfologii

Studenckie Koło Naukowe Patomorfologii rok 2022/2023
 

Spotkanie organizacyjne Koła Studenckiego odbędzie się w dniu 25.10.2022 o godz.16.30 w Sali seminaryjnej Zakładu Patomorfologii Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu (budynek D, poziom -1).

Opiekun: dr n. med. Joanna Szpor

 


 
Publikacje:
 
Glajcar A, Szpor J, Pacek A, Tyrak KE, Chan F, Streb J, Hodorowicz-Zaniewska D, Okoń K. The relationship between breast cancer molecular subtypes and mast cell populations in tumor microenvironment. Virchows Arch. 2017 Mar 18.
 
Dyduch G, Tyrak KE, Glajcar A, Szpor J, Ulatowska-Białas M, Okoń K. Melanomas and Dysplastic Nevi Differ in Epidermal CD1c+ Dendritic Cell Count. Biomed Res Int. 2017;2017:6803756. IF-2,583
 
Glajcar A., Szpor J., Tyrak K.E., Streb J., Hodorowicz-Zaniewska D., Okoń K. Lymphoid environment in molecular subtypes of breast cancer. Polish Journal of Pathology 2018, 69, 2, 169-181. IF – 0.664   MNiSW – 15.00
 
Miłek K., Szpor J., Tyrak K.E., Bełch Ł., Chłosta P., Okoń K. Lymphoid infiltrate and ERG status In prostatic carcinoma. Analytical and Quantitative Cytopathology and Histopathology 2018, 40, 4, 183-192. IF – 0.185    MNiSW – 15.00
 
Glajcar A., Szpor J., Hodorowicz-Zaniewska D., Tyrak K.E., Okoń K. The composition of T cell infiltrates varies in primary invasive breast cancer of different molecular subtypes as well as according to tumor size and nodal status. Virchows Archiv 2019, 475, 1, 13-23. IF – 2.868     MNiSW – 100.000
 
Okoń K, Dyduch G, Białas MB, Milian-Ciesielska K, Szpor J, Leszczyńska I, Tyrak K, Szopiński T, Chłosta P. Image analysis discloses differences in nuclear parameters between ERG+ and ERG- prostatic carcinomas. Pol J Pathol. 2020;71(1):20-29. IF- 0,664
 
Szpor J, Streb J, Glajcar A, Frączek P, Winiarska A , Tyrak KE, Basta P, Okoń K, Jach R, Hodorowicz-Zaniewska D. Dendritic Cells Are Associated with Prognosis and Survival in Breast Cancer. Diagnostics (Basel). 2021 Apr 14;11(4):702. IF – 3.1.
 
Glajcar A, Łazarczyk A, Tyrak KE, Hodorowicz-Zaniewska D, Streb J, Okoń K, Szpor J. Nodal status in luminal A invasive breast cancer : relationships with cytotoxic CD8 + and regulatory FOXP3 + cells tumor-associated infiltrate and other prognostic factors. Virchows Archiv. 2021 Nov;479(5):871-882. doi: 10.1007/s00428-021-03126-1.
 
 
Konferencje:
 
Dendritic cells expressing CD1a, CD123 and DC-LAMP3 in invasive breast cancer. Annual International Medical Students Meeting; Lisbon, Portugal; 11-13.03.2016
 
J. Gawlik, A Łazarczyk, J. Ciuruś , M Okarski, J Szpor. Automatic segmentation of tumor infiltrating lymphocytes In breast histopathology slides. 17th European Congress on Digital Pathology, Online Event June 15-18, 2021.

 


 

Rok akademicki 2014/2015

Publikacje:
Pigmented Paget's disease of the nipple. Szpor J, Polak K, Dyduch G, Okon K, Hodorowicz-Zaniewska D, Brzuzkiewicz K, Streb J. Pol J Pathol. 2015 Mar;66(1):93-7.

Prezentowane prace:
What is the role of the dendritic cells in the fight against colorectal adenocarcinoma? – Monika Storman – European Students Conference: “Science or Fiction? –Imagine the future of medicine”. 23–26.09.2015. Berlin (Niemcy)

Density of dendritic cells expressing cd1a and dc-lamp in cutaneous melanocytic lesions. – Katarzyna Tyrak – The Young European Scientist Meeting (The Biomedical Student's Congress). 15-18.09.2015. Porto (Portugalia)

Comparison of understanding descriptive and Latin nomenclature used in the pathological reports from fine needle aspiration biopsy of thyroid by clinicians and medical students. – Katarzyna Ciaputa, Joanna Kwaśniak – V International Students’ Conference of Young Medical Researches.  9 – 11.04.2015. Wrocław
 


Rok akademicki 2013/2014
Publikacja:
New light on prions: putative role of co-operation of PrPc  and Aβ proteins in cognition, Adrian Chrobak, Dariusz Adamek; Folia Neuropathologica, 04.2014.

Prezentowane prace:
Coexpression of PrPc and Aβ protein in Alzheimer-type pathology – Adrian Chrobak, Maria Hejnold, Dariusz Adamek – Neuronus 2014 IBRO & IRUN Neuroscience Forum. 25-27.04.2014. Kraków

Progressive supranuclear palsy - clinicopathological view – Adrian Chrobak, Grzegorz Siwek, Artur Surówka, Magdalena Szczerbowska-Boruchowska, Dariusz Adamek – Neuronus 2014 IBRO & IRUN Neuroscience Forum. 25-27.04.2014. Kraków - wyróżnienie

Angiocentric Glioma as a rare cause of drug-resistant epilepsy: case series – Grzegorz Siwek, Adrian Chrobak, Dariusz Adamek – International students' conference of medical sciences. 10-12.04.2014. Kraków

Badanie stopnia zrozumienia nomenklatury stosowanej w rozpoznaniach patomorfologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem biopsji cienkoigłowej tarczycy wśród lekarzy specjalistów i studentów kierunku lekarskiego – Katarzyna Ciaputa, Joanna Kwaśniak, Agnieszka Gryman – X Międzynarodowa i LIII Międzywydziałowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych w Katowicach Ligocie, Maj 2014. Katowice - II miejsce w sesji "Nauk podstawowych".
 


W roku akademickim 2011/2012 członkowie Koła zaprezentowali swoje prace na studenckich konferencjach naukowych:

Anna Dyrała: "The National Register of Lymphatic Neoplasms – data for 2007 and 2008"
International Medical Students’ Conference Cracow, 12-14 April 2012  

Agnieszka Pacek: "The accuracy of intraoperative consultation in the diagnosis of ovarian tumors – a retrospective study."
International Medical Students’ Conference Cracow, 12-14 April 2012  

Tomasz Tokarek : "Desmoid Tumor of  lung with pleural involvement - unusual location of aggressive fibromatosis"
The 8th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, 10-13th of May 2012.
 

Publikacje:
Gałązka K, Tokarek T, Gach T, Szpor J.:Enterocolic lymphocytic phlebitis: an unusual cause of abdominal complaints. Pol J Pathol. 2012;63(1):75-9.
 


W roku akademickim 2010/2011 członkowie Koła zaprezentowali swoje prace na studenckich konferencjach naukowych:

Radosław Litwinowicz, Kamil Bekalarek
,,Correlation between needle biopsy and prostatectomy Gleason  grades in prostatic adenocarcinoma."
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 28-30 kwietnia 2011

Paulina Sojka i Kamila Rozesłaniec
 "Adenomata of the non-pigmented ciliary epithelium of ciliary body - a study of clinicopathological features."
Leiden Inernational Student Conference, 16-20 March 2011

 „Gruczolak ciała rzęskowego wywodzący się z nabłonka
niebarwnikowego – charakterystyka kliniczna i histopatologiczna
nowotworu w materiale Katedry i Kliniki Okulistyki i Onkologii
Okulistycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.”
I Ogólnopolska Konferencja Okulistyczna, Katowice 28.052011

Tomasz Tokarek
“Enterocolic Lymphocytic Phlebitis: the case of the unique gastrointestinal inflammatory disease”
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 28-30 kwietnia 2011
I miejsce na sesji chirurgicznej

Publikacje:
Litwinowicz R, Szpor J, Januś G, Worek M, Okoń K.: Primary carcinoid tumour in horseshoe kidney. Pol J Pathol. 2011 Mar;62(1):72-4.

Ewa Jamroz, Justyna Paprocka, Dariusz Adamek, Justyna Pytel, Katarzyna Szczechowska, Natalia Grabska, Michalina Malec, Ewa Głuszkiewicz, Michał Daab, Anatolij Wodołażski.: "Clinical and neuropathological picture of ethylmalonic aciduria – diagnostic dilemma." Folia Neuropathologica

Dariusz Adamek, Michalina Malec, Natalia Grabska, Anna Krygowska-Wajs, Krystyna Gałązka.: "Ecchordosis physaliphora – a case report and a review of notochord-derived abnormalities." Neurologia i Neurochirurgia Polska
 


W roku akademickim 2009/2010 członkowie Koła zaprezentowali swoje prace na studenckich konferencjach naukowych:

Kamil Bekalarek i Radosław Litwinowicz - "Prostate cancer detection in patients with atypical small acinar proliferation (ASAP). Analyse the performance of the prostatic biopsy" na 5th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences Vilnius, 2010.

Miłosz Gromelski - "Łagodny przerzutujący mięśniak gładkokomórkowy (Benign metastasizing leiomyoma) - czy bać się nieznanego? Opis przypadku i przegląd literatury"
II miejsce  w Sesji Hematologii i Onkologii na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie 22-24 kwietnia 2010 organizowanej przez Studenckie Towarzystwo Naukowe przy CM UJ

Kamila Rozesłaniec i Paulina Sojka - "Adenoma of the non-pigmented epithelium of ciliary body - a clinicopathological study of 12 cases" na 6th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, May 7-9, 2010

Magdalena Spałkowska - "Pierwotny miesniakomiesak gladkokomorkowy skóry - opis przypadku"  na  Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie 22-24 kwietnia 2010 organizowanej przez Studenckie Towarzystwo Naukowe przy CM UJ oraz na 5th Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy, w Białymstoku 20-21 maja 2010 roku.
 


W roku akademickim 2008/2009 członkowie Koła zaprezentowali swoje prace na studenckich konferencjach naukowych:

Kamil Bekalarek
5th International Conference of Student's Scientific Society Bydgoszcz 3rd - 4th April 2009
"Chłoniak wewnątrznaczyniowy z dużych limfocytów B (IVBCL) - trudności w diagnozowaniu rzadkiego typu chłoniaka."

Natalia Grabska
5th International Conference of Student's Scientific Society Bydgoszcz 3rd - 4th April 2009
"Odosobniony guz włóknisty oczodołu - opis przypadku i diagnostyka różnicowa." (autorka pracy uzyskała wyróżnienie)

Radosław Litwinowicz
5th International Conference of Student's Scientific Society Bydgoszcz 3rd - 4th April 2009
,,Pierwotny rakowiak nerki-opis przypadku".

Michalina Malec
5th International Conference of Student's Scientific Society Bydgoszcz 3rd - 4th April 2009
"Morfologiczna diagnostyka różnicowa nieinwazyjnego mikrobrodawowatego raka surowiczego jajnika oraz implantów inwazyjnych i nieinwazyjnych".

Kamila Rozesłaniec
5th International Conference of Student's Scientific Society Bydgoszcz 3rd - 4th April 2009
"Polipowaty nie-nerwowy guz ziarnistokomórkowy (polypoid non-neural granular cell tumor)".

Paulina Sojka
"Mezektodermalny mięśniak gładkokomórkowy ciała rzęskowego - opis przypadku"
I miejsce w Sesji Okulistycznej na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie 26-28 marca 2009 organizowanej przez Studenckie Towarzystwo Naukowe przy CM UJ
"I Konferencja Badań Podstawowych w Okulistyce" organizowana przez Katedrę Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Małopolską Fundację Ratowania Wzroku pod patronatem Association for Research in Vision and Ophtalmology (19 kwietnia 2009).
 


Wystąpienia na studenckich konferencjach naukowych w latach ubiegłych:

  1. Szumera Anna Morfometryczna analiza trepanobiopsji szpiku kostnego w białaczce włochatokomórkowej. - Prz. Lek. 2002 T. 59 supl. 2 s. 39, abstr. NP-01 XL Ogólnopolska i VI Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny, Kraków, 12-13 kwietnia 2002.
  2. Jurys Karolina, Kaczor Marcin, Głowacki Sylwia Próba uproszczenia diagnostyki zjawiska niestabilności mikrosatelit w odniesieniu do DNA wyekstrahowanego z materiału archiwalnego. - Prz. Lek. 2002 T. 59 supl. 2 s. 51, abstr. NP-50 XL Ogólnopolska i VI Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny, Kraków, 12-13 kwietnia 2002.
  3. Szumera Anna,  Komórki fibroblastyczne CD34+ w podścielisku nerek w przebiegu glomerulopatii pierwotnych. Prz. Lek. 2003 T. 60 supl. 2 s. 46, abstr. 183 XLI Ogólnopolska i VII Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny, Kraków 2003. http://www.wydplek.com.pl
  4. Partyła Tomasz Ocena reprezentatywności trepanobiopsji szpiku kostnego. Prz. Lek. 2003 T. 60 supl. 2 s. 44, abstr. 175 XLI Ogólnopolska i VII Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny, Kraków 2003. http://www.wydplek.com.pl
  5. Jarosz Anna, Szczygieł Ewa  Przegląd rzadszych postaci raków nerki w materiale Katedry Patomorfologii CM UJ.- Prz. Lek. 2003 T. 60 supl. 2 s. 49, abstr. 196 XLI Ogólnopolska i VII Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny, Kraków
  6. Szumera Anna, Chłoniaki o prezentacji jądrowej w materiale Katedry Patomorfologii CM UJ. - Prz. Lek. 2004 T. 61 supl. 1 s. 57, abstr. 225 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 1-3 kwietnia 2004. http://www.wydplek.com.pl
  7. Szumera Anna, Zmiany w nerkach towarzyszące infekcji HIV i AIDS w materiale sekcyjnym Katedry Patomorfologii CM UJ. - Prz. Lek. 2004 T. 61 supl. 1 s. 56, abstr. 224 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 1-3 kwietnia 2004.