Intercongress ESP 2010

W dniach 31 sierpnia - 3 września 2010 miał miejsce w Krakowie Intercongress of European Society of Pathology (ESP). Kongres zgromadził niemal tysiąc patologów z całej Europy i wielu krajów pozaeuropejskich w tym tak odległych jak Guinea-Bissau, Tajlandia i Bangladesz. Najliczniej stawili się Polacy (150 osób, a więc 1/3 wszystkich polskich patologów). Pracownicy Katedry Patomorfologii byli członkami Rady Naukowej i Komitetu organizacyjnego  uczestniczyli też czynnie i biernie w obradach.

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego, dr G. Dyduch sprawdza stan przygotowań w Dużej Auli Auditorium Maximum

Pracownicy Katedry gotowi do pracy w czasie zjazdu. Koordynator Komitetu Organizacyjnego, Dr K. Okoń robi coś dziwnego (zapewne koordynuje).

Prezes ESP prof. Michael Wells otwiera obrady

 

 

W imieniu władz CMUJ uczestników przywitał prof. Piotr Laidler

Główny organizator i spiritus movens Komitetu Organizacyjnego, Doc. Janusz Ryś (Instytut Onkologii) otwiera sesję poświęconą immunohistochemii

 

Wykład prof. Bogdana Czerniaka (University of Texas MD Anderson Cancer Center)

 

Wręczenie nagrody im. prof. Jerzego Stachury za najlepszą ustną prezentację. Profesor Jerzy Stachura był pomysłodawcą zorganizowania europejskiego kongresu patomorfologów w Krakowie. Duch Profesora stale towarzyszył naszej pracy.

 

Prof. W. Olszewski (IO Warszawa, przewodniczący komitetu organizacyjnego) i dr G. Dyduch wyrażają głębokie zadowolenie z sukcesu kongresu