Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej

Kierownik Katedry

prof. dr hab. med. Dariusz Adamek – 12 619 96 29 - e-mail

Kierownik Zakładu

dr hab. n.med. Krzysztof Okoń, FEBP, prof. UJ – 12 619 96 20 - e-mail

Specjaliści patomorfolodzy

prof. dr hab. med. Romana Tomaszewska  –  12 619 97 24– e-mail
dr hab. n.med. Magdalena Ulatowska-Białas  –  12 619 97 23


dr n.med. Jacek Czopek  –  12 619 96 21 – e-mail
dr n.med. Grzegorz Dyduch  –  12 619 96 14 – e-mail
dr n.med. Krystyna Gałązka  –  12 619 97 25
dr n.med  Joanna Szpor –  12 619 96 21 – e-mail
dr n.med. Katarzyna Urbańczyk  –  12 619 97 21 – e-mail
lek. Katarzyna Milian-Ciesielska  –  12 619 97 20 – e-mail
lek. Łukasz Chmura - 12 619 97 20 - e-mail
lek. Piotr Sadowski - 12 619 96 24

lek. Martyna Lech - 12 619 96 24

 

Rezydenci 

 

lek. Michał Knapik - 12 619 97 20